Bíblia Online

Amós Capítulo 6

11 Porque, eis que o SENHOR ordena, e ferirá a casa grande de brechas, e a casa pequena de fendas.